O świadectwach

O świadectwach

Świadectwa – to chyba najbardziej żywe (prócz zmartwychwstałego Jezusa) dowody działania Boga w życiu konkretnego człowieka. Świadectwa ; własne i innych, budują wiarę. Ale świadectwa […]