Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
Filmy, książki, muzyka

Religie – dowiedz się więcej – 2 propozycje książkowe.

W ofercie książek chrześcijańskich mnóstwo jest pozycji, które mają za zadanie budować wiarę – są to najczęściej świadectwa, albo słowa zachęty. Ale są też książki przekazujące fakty historyczne. Takimi odkryciami okazały się dla mnie dwie pozycje Karen Armstrong – „Historia Boga” oraz „Pola krwi. Religia i przemoc”.Zaczęłam od „Historii Boga” i ogrom pracy, ilość odnośników, …

ENGLISH

Religions – learn more. I recommend you 2 books.

There are plenty of items in Christian books that are designed to build faith – these are usually testimonies or words of encouragement. But there are also books that convey historical facts. Such discoveries turned out to be for me two books of  Karen Armstrong – „History of God” and ” Fields of Blood: Religion …