Poznajmy się

Poznajmy się

Nie planowałam takiego bloga. Miejsce Akcji miało promować moją nienasyconą, pisarską duszę. Ale to Bóg domagał się uwagi. Było to tak:Jest lipiec 2014 roku. Wiem już, że zakładam blog. Nie mam pomysłu na nazwę – proszę o nią Boga. Pewnego dnia budzę się i absolutnie pierwsza myśl, jaka dominuje moją świadomość to Miejsce Akcji.  Dużo …

Wpisy

Czy spowiadasz się z tego?

Nasza relacja z Bogiem musi dojrzewać. To znaczy: nie od samego początku, gdy ją zaczynamy, to już jest pełnia. Pełnia wszystkiego, co możemy w Bogu osiągnąć, pełnia wiedzy o Nim. To dopiero początek, gdy Duch Święty już w nas zagościł, albo jeszcze nie – gdy na razie rozeznajemy Boże sprawy, oswajamy się z nimi, z …

ENGLISH

I recommend the movie

Beautiful, wise, upbuilding. A little over twenty minutes of video – because it is on YouTube. A film that won several awards and was made by Croatian author Nikola Horvat-Tesla. A film about the adventure of a lifetime. Nikola wanders through the mountains of this world (the aforementioned material is made in Colorado, USA) and …

ENGLISH

You don’t know how to pray? Just meditate

Brother, Sister in Jesus, as I write this post, I’m pretty sure that if you love God, you’d like to spend more time with Him. Precious time. You would like to really experience this biblical promise to be filled with „living water” and to satisfy all your spiritual longings. And reach for something new, bigger …

Wpisy

Nie wiesz jak się modlić? Medytuj

Bracie, Siostro w Jezusie – pisząc ten post, jestem prawie pewna, że jeśli kochasz Boga, chciałbyś, chciałabyś spędzać z Nim więcej czasu. Wartościowego czasu. Chciałbyś naprawdę doświadczyć tej biblijnej obietnicy o napełnieniu „wodą żywą” i zaspokojeniu wszystkich duchowych tęsknot. I sięgnąć po coś nowego, większego, co przybliży Cię do Ojca. To wszystko jest czasami trudne …

ENGLISH

War seen from the other side of the border

On February 24, I woke up to find out that about 1000 kilometers from my home, people had been attacked. And yet, I thought. Already then, for several weeks, we all wondered: Will Putin attack or not? Each of us certainly hoped it would not come to an end, but here in Poland we have …

Filmy, książki, muzyka

Serial chrześcijański? Mam wątpliwości

Jakiś czas temu wymieniłam 3 seriale, które według mnie, promują dobro – na które warto zwrócić uwagę, jeśli wartości chrześcijańskie nie są zbyt daleko od nas.Wymieniłam pośród nich „Słodkie magnolie” KLIK  i po obejrzeniu drugiego sezonu sorry….muszę powrócić z krytyką.Dlaczego?  Uwaga, będą spojlery! Jak napomknęłam w mojej poprzedniej recenzji, trzy przyjaciółki regularnie spotykają się w …

ENGLISH

Christian series? I have some doubts

Some time ago I mentioned 3 series that I think promote good – which are worth paying attention to if Christian values are not too far from us.I mentioned the „Sweet Magnolias” CLICK among them and after watching the second season, sorry … I have to come back with criticism.Why? Attention, there will be spoilers! …

ENGLISH

Offline

Please read this text carefully, take your time. Take time just for that one activity. Think. Make an experiment like this – perhaps the first in a long time. There is growing clamor around us. Not only the outside, but also the inside. Our thoughts can be loud. Screaming is a symptom of anxiety. There …

Wpisy

Offline

Przeczytaj ten tekst uważnie, bez pośpiechu. Poświęć czas tylko tej jednej czynności. Zastanów się. Zrób taki eksperyment – być może pierwszy od długiego czasu. Wokół nas rośnie krzykliwość. Nie tylko ta na zewnątrz, ale i ta wewnętrzna. Nasze myśli bywają krzykliwe. Krzyk jest symptomem niepokoju. Są ludzie, którzy wręcz zabijają ciszę – nie  potrafią mówić …

ENGLISH

I am a Christian and am depressed – do I need a specialist?

About 120 million people worldwide suffer from depression, which means that depression does not choose. It can affect anyone, regardless of their place of residence, material, social status or religion. Depression is a disease of civilization, the causes of which are complex and constantly researched. You can certainly include environmental, genetic, emotional, biological factors and …