ENGLISH

Which church to choose?

Probably each of us was brought up in some religious way – and even if not, we have certainly had contact with people of different spiritual beliefs – and I do not mean only Christian denominations, because many people have a spiritual life unrelated to the Christian God, and this spiritual, inner development is an …

Wpisy

Następny poziom modlitwy – jesteś gotowy?

Czasem czujesz, że Twoje życie duchowe stanęło w miejscu, że każda modlitwa wygląda podobnie i nie przynosi zmian. I że inni są TACY uduchowieni, a Ty stale się z czymś boksujesz. Życie duchowe osób, które uwierzyły Bogu, zmienia się. Powinno ewoluować – ta relacja powinna być głębsza, lepiej też powinniśmy słyszeć głos Boży. Tylko, aby …

ENGLISH

The next level of prayer – are you ready ?

Sometimes you feel that your spiritual life has come to a standstill, that every prayer is similar and brings no change. And that others are SOOOO spiritual and you are constantly boxing with something. The spiritual life of those who have believed God is changing. It should evolve – this relationship should be deeper, we …

ENGLISH

Sexy woman

I was walking through the middle of the mall and then I saw her: a tall blonde in high-heeled shoes which she didn’t seem to wear very often. From a distance I could see the hem of her red bra – it protruded from the body-hugging top on thin straps. Looking at her skirt, I …

ENGLISH

Halloween – do you like walking in the dark?

There are tons of horror stories about Halloween on the Internet; clergy are roaring, patriots are shouting „This is not a Christian tradition!” and most parents see nothing wrong with dressing their children up as witches or zombies. When I first heard about Halloween and saw it being celebrated, I only had one thought: It’s …

Wpisy

Czy głosimy ANTY ewangelię?

Ostatnio dostałam list od znajomej, z którego wynikało, że najważniejszym poselstwem dla ludzkości jest głoszenie zbliżającego się armaggedonu (śmierć, zagłada, zniszczenie) – na moje zdziwienie, podała fragment z Pisma Świętego, a konkretnie z ewangelii Mateusza 24, 14 „A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.” …

ENGLISH

Are we preaching an ANTI gospel?

Recently, I received a letter from a friend, which stated that the most important message for mankind is the preaching of the approaching armaggedon (death, blood, destruction) – to my surprise, she gave a passage from the Holy Bible, specifically from the Gospel of Matthew 24, 14 And this gospel of the kingdom will be …

Filmy, książki, muzyka

Trzy seriale, które promują dobro

Czy macie czasem ochotę obejrzeć coś, przy czym wreszcie możecie prawdziwie odpocząć? Coś, co przedstawia świat, w którym naprawdę chcielibyście żyć? Mam coś takiego! Moim pierwszym odkryciem był serial „Słodkie magnolie” – tak, nie da się ukryć jest to typowo kobieca propozycja, bo głównymi bohaterkami są trzy przyjaciółki; Sarah, Helen i Dana Sue, mieszkające w …