ENGLISH

War seen from the other side of the border

On February 24, I woke up to find out that about 1000 kilometers from my home, people had been attacked. And yet, I thought. Already then, for several weeks, we all wondered: Will Putin attack or not? Each of us certainly hoped it would not come to an end, but here in Poland we have …

Filmy, książki, muzyka

Serial chrześcijański? Mam wątpliwości

Jakiś czas temu wymieniłam 3 seriale, które według mnie, promują dobro – na które warto zwrócić uwagę, jeśli wartości chrześcijańskie nie są zbyt daleko od nas.Wymieniłam pośród nich „Słodkie magnolie” KLIK  i po obejrzeniu drugiego sezonu sorry….muszę powrócić z krytyką.Dlaczego?  Uwaga, będą spojlery! Jak napomknęłam w mojej poprzedniej recenzji, trzy przyjaciółki regularnie spotykają się w …

ENGLISH

Christian series? I have some doubts

Some time ago I mentioned 3 series that I think promote good – which are worth paying attention to if Christian values are not too far from us.I mentioned the „Sweet Magnolias” CLICK among them and after watching the second season, sorry … I have to come back with criticism.Why? Attention, there will be spoilers! …

ENGLISH

Offline

Please read this text carefully, take your time. Take time just for that one activity. Think. Make an experiment like this – perhaps the first in a long time. There is growing clamor around us. Not only the outside, but also the inside. Our thoughts can be loud. Screaming is a symptom of anxiety. There …

Wpisy

Offline

Przeczytaj ten tekst uważnie, bez pośpiechu. Poświęć czas tylko tej jednej czynności. Zastanów się. Zrób taki eksperyment – być może pierwszy od długiego czasu. Wokół nas rośnie krzykliwość. Nie tylko ta na zewnątrz, ale i ta wewnętrzna. Nasze myśli bywają krzykliwe. Krzyk jest symptomem niepokoju. Są ludzie, którzy wręcz zabijają ciszę – nie  potrafią mówić …

ENGLISH

I am a Christian and am depressed – do I need a specialist?

About 120 million people worldwide suffer from depression, which means that depression does not choose. It can affect anyone, regardless of their place of residence, material, social status or religion. Depression is a disease of civilization, the causes of which are complex and constantly researched. You can certainly include environmental, genetic, emotional, biological factors and …

Wpisy

Jestem chrześcijaninem i mam depresję – czy potrzebuję specjalisty?

Na depresję cierpi obecnie około 120 milionów ludzi na świecie, a to znaczy, że depresja nie wybiera. Może dotknąć każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu materialnego, społecznego czy wyznania. Depresja to choroba cywilizacyjna, której podłoża są złożone i stale badane. Na pewno można wliczyć w nie czynniki środowiskowe, genetyczne, emocjonalne, biologiczne jak i stresujące życiowe …

Wpisy

Też czujesz, że rozczarowujesz Boga?

Wiecie, wiele osób wzbrania się przed przyjściem do Boga, bo – mimo, że wcale sobie tego nie uświadamiają – czują, że Bóg i tak będzie nimi zawiedziony. Że nie są wystarczający jak na Jego wyśrubowane standardy.  Ta postawa kryje się w ignorancji, cynizmie, niechęci. I ja się wcale nie dziwię. Po prostu człowiek zanim coś …

ENGLISH

Do you feel you disappoint God too?

You know, many people refuse to come to God because, even though they are not aware of it, they feel that God will be disappointed in them anyway. That they are not enough by His exacting standards. This attitude is hidden in ignorance, cynicism, and aversion. And I’m not surprised at all. It’s just that …

Wpisy

Nie twoja broszka

Czy pamiętasz tę chwilę około Twojego nawrócenia, nowonarodzenia, że chciałeś, chciałaś każdemu głosić Chrystusa?Ja tak miałam. Poprawka: każdemu głosić Chrystusa i widzieć efekty. Najlepiej jak najszybciej. Po prostu chciałam, by każdy czuł to co ja, żeby jak najszybciej wskoczył na ten poziom „oświecenia” i co za tym idzie – euforii, na którym byłam ja.Nawet nie …