ENGLISH

Offline

Please read this text carefully, take your time. Take time just for that one activity. Think. Make an experiment like this – perhaps the first in a long time. There is growing clamor around us. Not only the outside, but also the inside. Our thoughts can be loud. Screaming is a symptom of anxiety. There …

Wpisy

Offline

Przeczytaj ten tekst uważnie, bez pośpiechu. Poświęć czas tylko tej jednej czynności. Zastanów się. Zrób taki eksperyment – być może pierwszy od długiego czasu. Wokół nas rośnie krzykliwość. Nie tylko ta na zewnątrz, ale i ta wewnętrzna. Nasze myśli bywają krzykliwe. Krzyk jest symptomem niepokoju. Są ludzie, którzy wręcz zabijają ciszę – nie  potrafią mówić …

ENGLISH

I am a Christian and am depressed – do I need a specialist?

About 120 million people worldwide suffer from depression, which means that depression does not choose. It can affect anyone, regardless of their place of residence, material, social status or religion. Depression is a disease of civilization, the causes of which are complex and constantly researched. You can certainly include environmental, genetic, emotional, biological factors and …

Wpisy

Jestem chrześcijaninem i mam depresję – czy potrzebuję specjalisty?

Na depresję cierpi obecnie około 120 milionów ludzi na świecie, a to znaczy, że depresja nie wybiera. Może dotknąć każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu materialnego, społecznego czy wyznania. Depresja to choroba cywilizacyjna, której podłoża są złożone i stale badane. Na pewno można wliczyć w nie czynniki środowiskowe, genetyczne, emocjonalne, biologiczne jak i stresujące życiowe …

Wpisy

Też czujesz, że rozczarowujesz Boga?

Wiecie, wiele osób wzbrania się przed przyjściem do Boga, bo – mimo, że wcale sobie tego nie uświadamiają – czują, że Bóg i tak będzie nimi zawiedziony. Że nie są wystarczający jak na Jego wyśrubowane standardy.  Ta postawa kryje się w ignorancji, cynizmie, niechęci. I ja się wcale nie dziwię. Po prostu człowiek zanim coś …

ENGLISH

Do you feel you disappoint God too?

You know, many people refuse to come to God because, even though they are not aware of it, they feel that God will be disappointed in them anyway. That they are not enough by His exacting standards. This attitude is hidden in ignorance, cynicism, and aversion. And I’m not surprised at all. It’s just that …

Wpisy

Nie twoja broszka

Czy pamiętasz tę chwilę około Twojego nawrócenia, nowonarodzenia, że chciałeś, chciałaś każdemu głosić Chrystusa?Ja tak miałam. Poprawka: każdemu głosić Chrystusa i widzieć efekty. Najlepiej jak najszybciej. Po prostu chciałam, by każdy czuł to co ja, żeby jak najszybciej wskoczył na ten poziom „oświecenia” i co za tym idzie – euforii, na którym byłam ja.Nawet nie …

ENGLISH

When It’s not your yoke

Do you remember this moment about your conversion, the new birth, that you wanted to preach Christ to everyone? I do. Correction:  to preach Christ to everyone and see the results. Preferably as soon as possible. I just wanted everyone to feel what I did, to jump to that level of „enlightenment” as quickly as …

ENGLISH

How Can I Talk to Jehovah’s Witnesses? Part 2

In my experience, I know that they always start a conversation in more or less the same way: „Have you thought about where this world is going …” – what can we expect from them once we get involved in the discussion? Jehovah’s Witnesses are accustomed to having the door shut in their face as …

ENGLISH

How Can I Talk to Jehovah’s Witnesses? Part 1

You can meet them everywhere. Regardless of the season, day or even weather – they walk door-to-door knocking. Sometimes you can find them standing by a literature stand in the city. Always in pairs, sometimes with a larger group. The men wear suits, the women  wear skirts, and by the side a briefcase or a …