ENGLISH

#MeNot – don’t be a victim!

On September 11, 2001, a series of terrorist attacks took place in the USA, under which Al-Qaida proudly signed. Two towers collapsed, and in their place the so-called zero zone was created. Graveyard, Wailing Wall? Not at all. The then mayor of New York, Rudolph Giuliani, announced the development of the place, saying: We will …

ENGLISH

The day I was born again.

Ewa’s testimony It was a nice morning. I woke up probably around 9 am. He probably already watched something on my tablet – usually in such a situation I found him on days off, just after waking up. Soon after, we made love – a Saturday habit. After this pleasure, it was time for another …

Świadectwa

Dzień, w którym narodziłam się na nowo.

Świadectwo Ewy To był miły poranek. Obudziłam się chyba około 9 rano. On pewnie już oglądał coś na moim tablecie – zazwyczaj w takiej sytuacji zastawałam go w wolne dni, tuż po swoim przebudzeniu. Niedługo później kochaliśmy się – sobotni zwyczaj. Po tej przyjemności przyszedł czas na kolejną – pyszne śniadanie jego wykonania – jajecznica …

ENGLISH

The Greenleaf family behind the scenes.

Close your eyes and imagine a luxury villa comfortably arranged on a large estate, which has valets, chefs, and staff at every opportunity. Its inhabitants seem to be tasked only with sitting and smelling. And yet, every day they take the effort and blessing of running a family business – the church. Thus, every day …

ENGLISH

Mazzen’s testimony

My name is Mazzen. I was born in Israel in 1971 in the west bank town called Ramalah. I came to America in 1973. My mother and father were seperated. I was raised by my Grandmother.I was abused my family and at the age of 11 i started to smoke marijuana which led me to …

Świadectwa

Świadectwo Mazzena

Nazywam się Mazzen. Urodziłem się w Izraelu w 1971 roku na zachodnim brzegu miasta o nazwie Ramalah. Przyjechałem do Ameryki w 1973 roku.Moja matka i ojciec rozstali się. Zostałem wychowany przez moją Babcię. Byłem wykorzystywany przez moją rodzinę i w wieku 11 lat zacząłem palić marihuanę, która zawiodła mnie do kokainy a ta z kolei …

ENGLISH

Adam’s testimony

I was not an alcoholic. I was not a drug addict. I was not a degenerate or a criminal – according to social standards. I also saw myself as a man who is okay. I was not an unbeliever; I always believed in God, but I led a godless way of life, which did not …

Świadectwa

Świadectwo Adama

Nie byłem alkoholikiem. Nie byłem narkomanem. Nie byłem degeneratem ani przestępca – według społecznych standardów. Siebie samego również widziałem jako człowieka, który jest w porządku. Moje życie nie wskazywało na to, że kiedykolwiek trafię do więzienia. Wszystko zmieniło się w przeciągu kilku godzin; stałem się zarówno pijakiem jak i przestępcą. Znalazłem się w areszcie. Gdyby …

ENGLISH

Ala’s short testimonies

One night I could not sleep for a long time. It was shortly after my conversion to Jesus. I was worried about the visit to the doctor –it was to be the following  day. I could not sleep, I changed positions, I turned over from side to side. Suddenly I felt someone take my head …

Świadectwa

Świadectwa Ali

Pewnej nocy długo nie mogłam zasnąć. Było to krótko po moim nawróceniu. Martwiłam się wizytą u lekarza, która mnie czekała następnego dnia. Nie mogłam zasnąć, zmieniałam pozycje, przewracałam się z boku na bok i nic. Nagle poczułam jak Ktoś bierze moją głowę w dłonie, delikatnie do góry. Wiedziałam, że dzieje się coś dziwnego, ale się …